Ģimenes ārsts

Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi. Tas ir pirmais saskarsmes posms, kas palīdz pacientam risināt viņa veselības problēmas, izmantojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas.

Ģimenes ārsts – darbības joma:

  • slimību profilakse;
  • savlaicīga slimību diagnostika;
  • efektīva un pareizi izvēlēta akūtu un hronisku slimību ārstēšana.

Kā notiek vizīte pie ģimenes ārsta?

Sarunā ar pacientu tiek noskaidrotas sūdzības, ja ir – izskatīti līdzi paņemtie izraksti un slēdzieni, kas saņemti slimnīcās, ambulatorās iestādēs un pie dažādiem speciālistiem. Ārsts izmeklē pacientu un, ja iespējams, nosaka diagnozi. Ja nepieciešami papildus izmeklējumi vai ārstu speciālistu konsultācijas, ārsts raksta nosūtījumus, lai precizētu vai noskaidrotu diagnozi. Ģimenes ārsts izvērtē, kāda terapija pacientam nepieciešama, nozīmē medikamentus, procedūras, fizioterapiju, izraksta receptes, nosaka ārstēšanas režīmu. Ārsts izlemj, vai pacientam nepieciešamas atkārtotas vizītes pie ārsta, ārstēšana var noritēt mājās vai pacients jānosūta uz stacionāru.

Veic pierakstu pie ārsta elektroniski:

Atrodi nepieciešamo speciālistu, izpēti viņa darba grafiku, izvēlies piemērotāko vizītes laiku un pieraksties!

E-pieraksts pie ārsta